خبرها – گروه مشاورین املاک مهر نوروزی

راه‌اندازی ۳۵ سامانه تخصصی در حوزه اسناد/ آخرین خبرها از صدور اسناد املاک ملی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس حسین بابایی، رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور در نخستین همایش ایده های تحول آفرین ثبتی صدور سند مالکیت اراضی ۹۶ درصد از اراضی ملی خبر داد و گفت: بیش از هشت میلیون هکتار از ارا‌ضی مستثنیات محاط در اراضی ملی ‌‌ثبت شده است.  وی همچنین از صدور سند ...