بینی – گروه مشاورین املاک مهر نوروزی

پیش بینی جالب رییس اتحادیه املاک از قیمت مسکن

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری گفت: بانک مرکزی با ارائه آمارهای غلط در حوزه بازار اجاره، خرید و فروش باعث وارد شدن شوک به بازار مسکن می‌شود. او گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی هم همواره اعلام کردند که ارائه آمارهای اجاره تنها برای شهر تهران خود باعث ایجاد نابه ...