شـما می‌توانیـد از طریـق بخـش پشتـیبانـی، سـؤالات و درخـواسـت‌های خـود را مطـرح نمـوده و یا از طریق شماره تلفن ۰۹۲۲۰۷۴۸۲۱۹ با همکـاران ما در بخش پشتیبانـی تماس حاصل فرمایید. هم چنین همکاران در بخش پشتیبانی آنلاین در روزهای کاری از ساعت ۹ الی ۱۴ پاسخگوی شما خواهند بود.