بازار مسکن در موقعیت «سال ۹۲» قرار گرفته است؟

6 تیر 1403
۰ دیدگاه
بازار مسکن در موقعیت «سال ۹۲» قرار گرفته است؟


سرعت رشد قیمت مسکن در حال حاضر و در مقایسه با «روند رشد در عصر جهش تاریخی قیمت ملک، به یک ششم کاهش پیدا کرده است.

منبع – مشاهده ادامه مطلب

محسن جمشیدی زرمهری

طراح و برنامه نویس MohsenJDZ.ir Espad-CO.ir