فهرست آثار ملی شهرستان تربت حیدریه

14 اردیبهشت 1403
۰ دیدگاه
Torbat-heydarieh
اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

فهرست آثار ملی شهرستان تربت حیدریه ثبت شده در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

 • عکس آدرس تاریخ ثبت شماره ثبت نام اثر ردیف
  شهر تربت حیدریه- خ قائمروبروی باغ ملی- جنب اداره میراث فرهنگی ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ۱۷۵ مزار قطب الدین حیدر ۱
  بخش مرکزی دهستان پایین ولایتروستا ابوالقاسم ک غرب شهرستان تربت حیدریه ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ ۷۶۱۴ مزار شیخ ابوالقاسم گورکانی ۲
  بخش کدکن- شهر کدکنانتهای کوچه حمام ۱۳۸۲/۰۳/۱۰ ۸۹۵۳ مجموعه تاریخی مذهبی کدکن ۳
  بخش کدکن-شهر کدکن-انتهای کوچه حمام جزئی از مجموعه تاریخی مذهبی کدکن ۱۳۸۲/۰۳/۱۰ ۸۹۵۴ مزار نظام الملک کبروی ۴
  بخش کدکندهستان کدکنانتهای کوچه حمام ۱۳۸۲/۰۳/۱۰ ۸۹۵۵ مسجد شیخ حیدر کدکن ۵
  بخش مرکزیدهستان پایین ولایت-روستا بوری اباد ۱۳۸۴/۰۴/۰۵ ۱۱۹۰۸ مزار بوری آباد ۶
  شهر تربت حیدریه-  خیابانقائماداره میراث فرهنگیجنب مزار قطب الدین حیدر ۱۳۸۴/۰۴/۰۵ ۱۱۹۰۹ چله خانه مجموعه قطب الدین حیدر ۷
  شهر تربت حیدریه راسته راست خ فرمانداری- ابتدای خیابان بین طالقانی ۲ و۴ – مسجد شیخ یوسفعلی ۱۳۸۴/۰۴/۰۵ ۱۱۹۲۳ مسجد شیخ یوسفعلی ۸
  شهر کدکن-میدان مسجد جامع-نبش خ جوادی- مسجد سید حسن کدکنی ۱۳۸۴/۰۸/۲۵ ۱۳۸۷۲ مسجد جامع حاج سید حسن کدکنی ۹
  بخش کدکنشهر کدکن۷۰ –ک شمال غرب تربت حیدریهقسمت شرقی شهر در دامنه ارتفاعات ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ۱۴۳۲۵ مزار پیر یاهو ۱۰
  بخش کدکن-شهر کدکن-۷۰ ک شمال غرب تربت حیدریه- ارتفاعات جنوبی شهر کدکن ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ ۱۵۲۶۸ مزار پیر سنگی ۱۱
  بخش کدکنروستای برس- محله بالاده-۶۵ ک.م شمال غرب تربت حیدریه- ۷ک.م شهر کدکن ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ ۱۶۳۲۰ حسینیه بالاده برس ۱۲
  بخش کدکن- روستای برس- محله بالاده-۶۵ ک.م شمال غرب تربت حیدریه- ۷ک.م شهر کدکن ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ ۱۷۸۷۳ مزار حافظ رجب ۱۳
  بخش کدکن- روستای برس- محله بالاده۶۵ –ک.م شمال غرب تربت حیدریه- ۷ک شهر کدکن ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ ۱۷۸۷۴ مزار قطب الدین محمد ۱۴
  شهر تربت حیدریهحاشیه ضلع جنوب غربی میدان مرکزی) میدان امام خمینی) ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ ۲۴۹۸۴ ایوان مسجد جامع تربت حیدریه ۱۵
  فهرست آثار ملی شهرستان تربت حیدریه شامل ۴۶ اثر ملی در شهرستان تربت حیدریه است که تا ۱۳۹۷ به ثبت رسیده‌اند که سهم این شهرستان در سطح استان خراسان رضوی که بالغ بر ۱۴۰۷ اثر تاریخی ثبت شده دارد معمول است.
ردیف نام اثر نگاره دیرینگی موقعیت شمارهٔ ثبت تاریخ ثبت منبع
۱ مزار و مسجد قطب‌الدین حیدر دوره تیموریدوره صفوی شهر تربت حیدریه
۳۵°۱۶′۳۲٫۶″ شمالی ۵۹°۱۲′۵۰٫۳″ شرقی
۱۷۵ ۱۵ دی ۱۳۱۰ [۴]
۲ رباط طبسی دوره قاجار شهر تربت حیدریه – خیابان قائم، ضلع شمال شرقی مزار قطب‌الدین حیدر
۳۵°۱۶′۳۲″ شمالی ۵۹°۱۲′۵۲″ شرقی
۴۸۰۲ ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ [۵]
۳ حمام حاجی رئیس دوره قاجار شهر تربت حیدریه – انتهای خیابان روحبخش
۳۵°۱۶′۱۶″ شمالی ۵۹°۱۳′۲″ شرقی
۵۱۴۶ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ [۶]
۴ رباط علیا دوره قاجار شهر تربت حیدریه – محله قدیمی رباط علیا، خیابان رباط علیا
۳۵°۱۵′۳۸″ شمالی ۵۹°۱۲′۴۳″ شرقی
۵۶۹۸ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ [۷]
۵ سرای گلشن دوره قاجار شهر تربت حیدریه – حاشیه شرقی محله برزار، خیابان ابوذر غفاری
۵۶۹۹ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ [۸]
۶ آب‌انبار شیر چهارسوق دوره قاجار شهر تربت حیدریه – خیابان فردوسی جنوبی
۶۳۷۷ ۷ مهر ۱۳۸۱ [۹]
۷ رباط لاری دوره قاجار شهر تربت حیدریه – ضلع جنوبی میدان رباط، خیابان روح بخش
۳۵°۱۶′۱۴″ شمالی ۵۹°۱۳′۴″ شرقی
۶۶۶۱ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۱۰]
۸ رباط کسکک دوره صفوی بخش مرکزی – روستای کسکک
۶۸۶۶ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۱۱]
۹ رباط تروسک دوره تیموریدوره صفوی روستای تروسک
۷۴۸۳ ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ [۱۲]
۱۰ مزار شیخ ابوالقاسم گرکانی معاصر روستای شیخ ابوالقاسم
۷۶۱۴ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ [۱۳]
۱۱ رباط شورحصار دوره صفوی روستای شورحصار
۸۲۶۷ ۲۴ فروردین ۱۳۸۲ [۱۴]
۱۲ مزار نظام‌الملک کبروی سده ۹ ق شهر کدکن – انتهای کوچه حمام
۸۹۵۴ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ [۱۵]
۱۳ مجموعه تاریخی مذهبی کدکن سده ۹ ق شهر کدکن – انتهای کوچه حمام
۸۹۵۳ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ [۱۶]
۱۴ مسجد شیخ حیدر کدکن سده ۹ قدوره تیموری شهر کدکن – انتهای کوچه حمام
۸۹۵۵ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ [۱۷]
۱۵ حمام نواب (زورخانه) دوره قاجار شهر تربت حیدریه – خیابان فرمانداری، کوچه باشگاه
۱۱۶۶۱ ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ [۱۸]
۱۶ خانه حاجی رئیس دوره قاجار شهر تربت حیدریه – خیابان فردوسی جنوبی، کوچه میلان ۲، پلاک ۲۰
۱۱۶۶۲ ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ [۱۹]
۱۷ خانه حاج مصطفی امین دوره قاجار شهر تربت حیدریه – خیابان باغ سلطانی، پلاک ۴۰۱
۱۱۶۶۳ ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ [۲۰]
۱۸ مزار بوری‌آباد دوره صفوی روستای بوری‌آباد
۱۱۹۰۸ ۵ تیر ۱۳۸۴ [۲۱]
۱۹ چله‌خانه مجموعه قطب‌الدین حیدر دوره صفویدوره قاجار شهر تربت حیدریه – خیابان قائم، اداره میراث فرهنگی
۱۱۹۰۹ ۵ تیر ۱۳۸۴ [۲۲]
۲۰ مسجد عماد دوره قاجار شهر تربت حیدریه – خیابان فرمانداری، روبری دارایی
۱۱۹۲۱ ۵ تیر ۱۳۸۴ [۲۳]
۲۱ حمام صفائیان (حمام گودی) دوره قاجار شهر تربت حیدریه – خیابان فردوسی جنوبی، کوچه شیرچهارسوق
۱۱۹۲۲ ۵ تیر ۱۳۸۴ [۲۴]
۲۲ مسجد شیخ یوسف علی دوره قاجار شهر تربت حیدریه – ابتدای خیابان فرمانداری، راسته راست خیابان فرمانداری
۱۱۹۲۳ ۵ تیر ۱۳۸۴ [۲۵]
۲۳ سرای قیصریه دوره قاجار شهر تربت حیدریه – سمت راست خیابان فردوسی جنوبی، پ ۶۵
۱۲۰۰۱ ۱۲ تیر ۱۳۸۴ [۲۶]
۲۴ رباط کامه دوره قاجار شرق روستای کامه سفلی
۱۳۸۶۳ ۲۵ آبان ۱۳۸۴ [۲۷]
۲۵ مسجد جامع حاج سید حسن کدکنی اواخر دوره قاجار شهر کدکن – میدان مسجد جامع، نبش خ شهید جوادی
۱۳۸۷۲ ۲۵ آبان ۱۳۸۴ [۲۸]
۲۶ مزار پیر یاهو اوایل دوره قاجار ۷۰ کیلومتری شمال غرب تربت حیدریه، ارتفاعات شرق کدکن
۱۴۳۲۵ ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ [۲۹]
۲۷ بلغور خانه کسکک دوره قاجار بخش مرکزیدهستان بالا ولایت، غرب روستای کسکک
۱۴۳۶۸ ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ [۳۰]
۲۸ مزار پیر سنگی دوره پهلوی دامنه ارتفاعات جنوبی شهر کدکن
۱۵۲۶۸ ۲۴ اسفند ۱۳۸۴ [۳۱]
۲۹ حسینیه بالاده برس اواخر دوره قاجار روستای برس
۱۶۳۲۰ ۲۴ اسفند ۱۳۸۴ [۳۲]
۳۰ مزار حافظ رجب دوره قاجار روستای برس
۱۷۸۷۳ ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ [۳۳]
۳۱ مزار قطب‌الدین محمد دوره صفوی روستای برس
۱۷۸۷۴ ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ [۳۴]
۳۲ مسجد جامع تربت حیدریه دوره قاجار شهر تربت حیدریه – حاشیه ضلع جنوب غربی میدان مرکزی (میدان امام خمینی)
۳۵°۱۶′۲۵″ شمالی ۵۹°۱۳′۸″ شرقی
۲۴۹۸۴ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ [۳۵]
۳۳ پل کسکک دوره قاجار بخش جلگه‌رخ – جنوب روستای کامه
۲۴۹۸۹ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ [۳۶]
۳۴ مجموعه قطب‌الدین حیدر دوره صفویدوره قاجار شهر تربت حیدریه – خیابان قائم، اداره میراث فرهنگی، جنب شرق آرامگاه مجموعه قطب‌الدین حیدر
۱۱۹۰۹ ۵ تیر ۱۳۸۳ [۳۷]
۳۵ تپه شور حصار تاریخی روستای شورحصار
۱۱۶۵۶ ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ [۳۸]
۳۶ تپه قلعه نو سده ۳ تا ۹ ق ۳ کیلومتری روستای عبدآباد
۱۱۶۵۹ ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ [۳۹]
۳۷ تپه سربالا سده‌های اولیه اسلامی روستای سربالا
۱۱۹۱۱ ۵ تیر ۱۳۸۴ [۴۰]
۳۸ محوطه عبدآباد سده‌های اولیه اسلامیسده ۷ ق ؟
۱۳۴۳۲ ۷ شهریور ۱۳۸۴ [۴۱]
۳۹ محوطه زروند دوران پیش از تاریخ ایران باستانسده‌های میانه اسلام دو کیلومتری شرق شهر کدکن
۲۳۸۶۷ ۲۵ آبان ۱۳۸۷ [۴۲]
۴۰ تپه قندشتن سده ۵ تا ۹ ق ؟
۲۹۰۵۷ ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ [۴۱]
۴۱ تپه کافرخار تاریخی ؟
۲۹۰۶۳ ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ [۴۱]
۴۲ تپه خروج هزاره سوم پیش از میلاد ؟
۲۹۰۶۵ ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ [۴۱]
۴۳ تپه درخت سنجد هزاره دوم پیش از میلاد ؟
۲۹۰۶۶ ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ [۴۱]
۴۴ تپه همایون سده ۷۴ ق ؟
۲۹۵۳۰ ۹ آذر ۱۳۸۹ [۴۱]
۴۵ تپه دهنه غار سده‌های میانی اسلامی ؟
۳۰۲۹۲ ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ [۴۱]
۴۶ تپه چشمه کریم سده ۲ یا ۱ ق ؟
۳۰۴۶۹ ۸ دی ۱۳۹۰ [۴۱]

محسن جمشیدی زرمهری

طراح و برنامه نویس MohsenJDZ.ir Espad-CO.ir