اقامتگاه های بومگردی شهرستان تربت حیدریه

14 اردیبهشت 1403
۰ دیدگاه
National-Garden-Park

اقامتگاه تهمیـنه

آدرس: تربت حیدریه بلوار بهشتی بهشتی ۵ بعد از پل
سال بهره برداری:  ۱۳۹۷
نام بهره بردار: محمد رضا کرمانی
تلفن: ۹۱۵۵۰۲۹۴۵۹
ظرفیت:  ۴ اتاق

صفحه اینستاگرام

 اقامتگاه تهمیـنه
اقامتگاه تهمیـنه
 اقامتگاه تهمیـنه
اقامتگاه تهمیـنه
 اقامتگاه تهمیـنه
اقامتگاه تهمیـنه

 

اقامتگاه کامل

آدرس: تربت حیدریه – روستای بکاول
سال بهره برداری:  ۱۳۹۷
نام بهره بردار: برات الله کامل
تلفن: ۹۳۹۲۹۳۴۶۳۸

ظرفیت: ۱۵ اتاق- ۵۰ نفر

 اقامتگاه کامل
اقامتگاه کامل
 اقامتگاه کامل
اقامتگاه کامل
 اقامتگاه کامل
اقامتگاه کامل

 

اقامتگاه خوش نشین

آدرس: شهرستان تربت حیدریه بخش بایگ روستای رود معجن
سال بهره برداری:  ۱۳۹۸
نام بهره بردار: حسین نیکو عقیده
تلفن: ۰۵۱۵۳۵۶۳۲۹۹- ۰۹۱۵۳۰۰۰۲۴۲
ظرفیت: ۹ اتاق- ۳۹ نفر

     

اقامتگاه خوش نشین
اقامتگاه خوش نشیناقامتگاه خوش نشین
اقامتگاه خوش نشین
اقامتگاه خوش نشین

محسن جمشیدی زرمهری

طراح و برنامه نویس MohsenJDZ.ir Espad-CO.ir