بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وساخت رسید

21 شهریور 1401
۰ دیدگاه
بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وساخت رسید

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثامان با کاهش ۳/۳۹درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثشرق با کاهش ۰/۲۵درصد به خود اختصاص داد .


بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثرود با کاهش ۳/۷۱ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۵درصد به ثجوان رسید.


بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وساخت با افزایش۵/۱۹ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نمادهای ثبهساز و ثشاهد با افزایش ۰/۱۴درصد رسید.


بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثاژن با افزایش ۱/۸۲ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثزاگرس با افزایش ۰/۲۱درصد رسید.


حجم خرید و فروش نمادهای ثنظام، ثفارس وثامید در روز جاری برابر بود .


در روزجاری، از میان ۳۴ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۸ شرکت قرمز پوش و نماد  ۱۳ شرکت سبز پوش شد.


 

منبع

محسن جمشیدی زرمهری

طراح و برنامه نویس MohsenJDZ.ir Espad-CO.ir