روزنامه رسالت: قیمت ملک در تهران در دولت سیزدهم ۱۰برابر شده

2 مرداد 1401
۰ دیدگاه
روزنامه رسالت: قیمت ملک در تهران در دولت سیزدهم ۱۰برابر شده

باید علل آن‌را در حوزه امنیت ملی با داده‌هایی از معاملات بزرگی که ابتدا در مناطق ۱ و ۲ و ۳ و تسری آن به مناطق دیگر تهران و حتی سراسر کشور می رسد ، جستجو کرد. این توطئه از پیش طراحی شده، رکود و گرانی مسکن را دامن زده است. کاری به این نداریم که توطئه بوده یا نبوده ، این به نهادهای نظارتی و امنیتی مربوط است. اما صاحبان درآمد اتفاقی نجومی که چندین نسل آینده خود را با این درآمدها می‌توانند تأمین کنند، آیا نباید مشمول مالیات اتفاقی شوند؟

۲۳۳۰۲

منبع

محسن جمشیدی زرمهری

طراح و برنامه نویس MohsenJDZ.ir Espad-CO.ir