رأی اعضای شورای شهر به باغ بودن ۲ ملک در تهران

29 آذر 1400
۰ دیدگاه
رأی اعضای شورای شهر به باغ بودن ۲ ملک در تهران

اعضای شورای شهر ۳ پرونده پلاک ثبتی را بررسی کردند و در نهایت به باغ بودن ۲ ملک در تهران رأی مثبت دادند.

به گزارش ایسنا، صبح امروز بررسی ۳ پلاک ثبتی روی میز شورای شهر تهران قرار گرفت و اعضای شورا در مورد باغ بودن یا نبودن این پلاک های ثبتی رای دادند که در پرونده اول به شماره ۱۵۴۲.۳.۲مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهر سازی گفت: حد نصاب درختان این ملک ۷۵ اصله است که بررسی کارشناسان نشان داده که در این ملک ۷۵ درخت وجود دارد و همچنین عکس های هوایی نشان می دهد که درختان زیاد و ارزشمندی در این ملک وجود دارد و کارشناسان اعلام کردند که ۲۱ اصله درخت بُن ۸۰ تا ۲۵۰ دارند که نظر کمیسیون شهر سازی دایر بر باغ بودن این ملک است.

به گزارش ایسنا؛ اعضای شورای شهر نیز این پلاک ثبتی را باغ اعلام کردند.

در ادامه عباسی در تشریح جزییات یک پرونده دیگر به پلاک ثبتی ۱۵۴۲.۱.۱ گفت: حد نصاب درختان این ملک ۷۳ اصله درخت بود که کارشناسان ما تعداد درختان این ملک را ۸۸ اصله اعلام کردند که بُن ۳۳ درخت ۹۰ تا ۲۲۰ سانت بود و عکسهای هوایی نیز نشان دهنده درختان زیاد و ارزشمند این ملک است و ما نیز این ملک را باغ اعلام کردیم.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر این ملک را باغ اعلام کردند.

عباسی در ادامه در تشریح جزییات پلاک ثبتی ۱.۳۲ گفت: این پلاک در ابتدای سال ۸۶ از کمیسیون ماده ۷ رأی غیر باغ گرفته اما در همان سال تجمیع می کند و تعداد درختانش به ۳۱ اصله می رسد و کمیسیون ماده ۷ این ملک را باغ اعلام می کند.

وی با بیان این که در سال ۹۸ کمیسیون ماده ۷ مجددا این ملک را باغ اعلام می‌کند، گفت: در سال ۹۹ اعضای شورا مجددا این ملک را باغ اعلام می کنند که مالک حکم ابطال از دیوان عدالت اداری اخذ می‌کند و حالا برای بررسی مجدد به کمیسیون ما آمده است که بررسی ها نشان داد این حد نصاب درختان این ملک ۴۴ اصله باید باشد که در بیشترین تعداد ممکن درختان این ملک ۲۹ اصله بوده است و حد نصاب ندارد و بررسی سند مالکیت و اسناد نشان می دهد که درختان موجود در این ملک ارزشمند نیست و نظر کمیسیون مبنی بر غیر باغ بودن این ملک است.

پرویز سروری در واکنش به این پرونده گفت: سند غیر باغ است و درختان از نظر اکولوژیک ارزشمند نیستند و جای سوال است که چرا این ملک درسالهای مختلف باغ اعلام شده و چرا یک شهروند سالها باید در سیستم شورا و دادگستری برود تا حقش را بگیرد.

وی با بیان این که باید از سازمان بوستان‌ها در این خصوص پرسید، گفت: از چمران تقاضا دارم که این موضوع به صورت ویژه بررسی شود تا متوجه شویم که اشکال کار کجا بوده و نمی شود قبول کنیم در این پرونده یک اشتباه شده و مشخص شود که چه کسانی در اینجا اعمال نفوذ کردند و یک برگه را گذاشته و همه را به اشتباه انداختند.

چمران افزود: متاسفانه دربحث باغات مسائل دیگری نهفته است و به مردم آسیب می زند؛ اما سعی و تلاش ما این است که بر اساس یک روال منطقی و واقعیت ها قضاوت کنیم. چرا که باغ خوب است اما به زور که نمی شود.

مختاری رئیس سازمان بوستان ها که در جلسه صحن شورا در واکنش به تذکر سروری با تأکید بر اینکه منظور شما یک پرونده دیگر است و من در آن پرونده رأی باغ دادم گفت: من از سروری تعجب می کنم که می گوید از مختاری در مورد رای بپرسید من که نبودم بلکه یک کمیسیون سه نفره بوده و نماینده شورا هم در آنجا حضور داشته است.

وی با توضیح این پرونده گفت: چمران نامه‌ای به سازمان پارک ها نوشته و عنوان داشته در یک پرونده دیگر قصور کرده ایم در صورتی که تنها سازمان پارکها نبوده بلکه اعضای کمیسیون هم بودند و اتفاقا ما رأی باغ دادیم و اسنادش موجود است و حتی اگر در این پرونده رأی غیر باغ صادر شده این پرونده به شورا آمده و توسط اعضاء بررسی شده و آنها چرا رأی غیر باغ دادند.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران در واکنش به این سخنان گفت: انتقاد به یک شخص نیست بلکه رویه باید اصلاح شود.

به گزارش ایسنا، به دلیل اتمام زمان جلسه و برخی از نواقص، این پرونده برای بررسی بیشتر به کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران برگشت داده شد.

منبع

محسن جمشیدی زرمهری

طراح و برنامه نویس MohsenJDZ.ir Espad-CO.ir